ISE er en organisasjon for synshemmede som har interesse av datatekniske hjelpemidler, alt fra skjermlesere, forstørrelsesprogrammer, talesyntese, leselister, funksjoner i Windows, Word, Excel, Internet Explorer og andre programmer.

ISEtten nr. 1 - 2013

ISEs medlemsblad kom ut med første nummer i februar. ISEtten får du tilsendt som medlems av ISE. Her finner du innholdsfortegnelsen:

Redaktøren har ordet
Presentasjon av ISEs styre
Flua på veggen i styrerommet
Kurs i bruk av Apple-produkter
App som anbefaler apper for synshemmede
App til smarttelefoner - Omoby
Nettbank med skjermleser - Den Norske Bank (DNB)
IP-telefoni og hvorfor
Menyene i Microsoft Word 2010
Windows-knappen og startmenyen i Windows 7
Informasjon om ISEs tilbud
Redaksjonsrute

Generalforsamling 27. januar 2013

ISE avholdt sin 19. generalforsamling søndag 27. januar 2013. Det var i alt 12 stemmeberettigede til stede. Vanlige saker som årsmelding, regnskap og budsjett ble behandlet. Medlemskontingenten ble stående uendret på kr. 200,-.

Valget fikk følgende utfall:

ISEs styre
Leder: Lise Bakkan, gjenvalgt for ett år
Nestleder: Synnøve Nordeng, gjensittende
Kasserer: Egil Berggren, gjenvalgt for to år
Sekretær: Berit Lunde, gjensittende
Varasekretær: Hans Anton Ålien, ny for to år
1. vara: Mehmed Softic, ny for ett år
2. vara: Anne Gerd Fredheim, ny for ett år

Revisor

Månedens tips - Hvordan få lest en PDF-fil med bilde

Har du fått en uleselig PDF-fil noen gang fordi innholdet er et bilde? Hvis du har skanneprogrammet Open Book, kan det kanskje være en løsning i sikte.

- Åpne Open Book
- Åpne PDF-filen som du har lagret på harddisken

Og filen vil bli automatisk tekstgjenkjent, og dersom det er dataskrevet tekst, vil denne være tilgjengelig. Merk at dette gjelder ikke dersom dokumentet er håndskrevet.

Om dette også fungerer med OmniPage, vites ikke.

ISE - vårt eget ressurssenter

Dette er en artikkel hentet fra ISEs medlemsblad ISEtten nr. 2/2012 skrevet av Asbjørn Syslak hvor han tar for seg noen av fordelene med å være medlem i ISE:

At undertegnedes synshemning i medisinsk forstand er total, lar seg ikke benekte. Likevel, en del ting ser jeg aldeles krystallklart. Det gjelder f.eks. fordelene ved medlemskap i ISE. I denne artikkelen vil jeg fokusere spesielt på liste@ise.no, vår egen uunnværlige verktøykasse, som gjør pc-hverdagen vesentlig enklere og mer konstruktiv. Her kan problemer av nær sagt en hver art knyttet til IKT presenteres, og ofte løses.

ISEtten nr. 2 - 2012

ISEtten er ISEs medlemsblad og kommer ut to-tre ganger i året. I nr. 2/2012 kan du lese følgende innhold:

Redaktøren har ordet
ISEs nyvalgte styre
Flua på veggen i styrerommet
Apper og Padder
App - TypeInBraille
ISE - Vårt eget ressurssenter
OpenBook - lar deg lese trykt tekst
Diskusjonsforum på internett
Duxbury - program for utskrifter i punkt
Nettradio i Windows Media Player
Litt statistiske opplysninger om skjermlesere
Informasjon om ISEs tilbud
Redaksjonsruten

Innhold for ISEtten nr. 1 - 2012

Redaktøren har ordet
Flua på veggen på styrerommet
Skjermleser på internett
Facebook i blinde
Mac for synshemmede
Google oversettelse
GW Connect - Skype i blinde
Dagens ord fra Dictionary
Svaksynt og TV som stor dataskjerm
Nytt menysystem i Office 2010
Et knippe hurtigtaster i Microsoft Wor
Informasjon om ISEs tilbud
Redaksjonsruten

Innhold for ISEtten nr. 2/2011

Innhold for ISEtten nr. 2/2011

Redaktøren har ordet
Lederen har ordet
Flua på veggen i styrerommet
VELKOMMEN TIL KURS I ISE
Fritt om emnet “lydredigering”
Lydbøker direkte til din Pc
ELEKTRONISKE LYDBØKER – Hvordan Få Tak I Dem?
YouTube
MediaLT
Internett med ZoomText
The Gathering - verdens nest største dataparty
Informasjon om ISEs tilbud
Redaksjonsruten
ISEs styre

Alle medlemmer i ISE får tilsendt ISEtten på e-post i Word-format eller på DAISY-CD.

Valgresultat på ISEs generalforsamling

Lørdag 18. juni 2011 hadde ISE generalforsamling på Huseby Kompetansesenter i Oslo. Der møtte 11 stemmeberettigede. ISEs nyvalgte styre ble som følger:

Leder: Lise Bakkan, gjenvalg, ett år
Nestleder: Egil Berggren, ikke på valg
Kasserer: Randi Kvåle, gjenvalg, to år
Sekretær: Monica Ruud, ny, ett år
Varasekretær: Guri Lorås, ny, ett år
1. varamedlem: Unni Fauskrud, gjenvalg, ett år
2. varamedlem: Hans Anton Ålien, ny, ett år

Revisor: Dagfinn Sæther, ett år
Vararevisor: Odd Einar Orvik, ett år

Redaksjonskomité:
Redaktør: Lise Bakkan, ett år

Medlemsbladet ISEtten nr. 1 - 2011

I dag ble årets første nummer av ISEs medlemsblad, ISEtten, sendt ut på e-post til alle medlemmer. ISEtten sendes også ut på MP3-CD til medlemmer som ikke har e-postadresse. Innholdsfortegnelsen var som følger:

  • Redaktøren har ordet
  • Flua på veggen i styrerommet
  • Innkalling og saksliste til generalforsamling 2011
  • Internett med ZoomText
  • Facebook i blinde
  • Mobilsider på nettet
  • POP og IMAP: to vegar til same mål
  • Presentasjon av hjelpemiddelfirmaet BoJo AS
  • Presentasjon av Adaptor Hjelpemidler AS

Kart for blinde og svaksynte

Du vet kanskje at MediaLT har laget og selger et taktilt verdensatlas. På kartene kan du føle byer, landegrenser, havområder osv. med fingrene. Kartene legges på en plate som er koblet til en PC med USB. PCen vil lese opp hva du kjenner på, og i atlaset finner du masse annen informasjon også (historikk, styresett for land, ...), noenlunde den samme informasjonen som du finner i et "konversasjonsleksikon".

Sider

Abonner på Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere RSS