Bli ISE-ambassadør

Vi i ISEs styre jobber hardt i retning av vårt hovedmål - å gjøre informasjonssamfunnet tilgjengelig for synshemmede. Målet kan synes uoppnåelig og pretensiøst, og mangel på respons på framstøt vi i ISE gjør, kan få noen hver til å miste motet iblant. Likevel - vi oppnår resultater innimellom. Det gir oss inspirasjon til å fortsette vårt arbeid.

Vi er mer enn 170 stykker nå, og blir stadig flere. Hvem av dere har konkrete saker dere ønsker at ISE skal jobbe med? (Nå var det minst femti stykker som svarte "Jeg!"- FLOTT!).

Hvem av dere kan tenke dere å jobbe med det dere selv brenner for, På vegne av ISE? Det er sikkert flere som brenner for samme sak, og dere kan jobbe sammen og dele arbeidet.

Vi trenger ambassadører for vår sak overalt. En ambassadør er en person som på en målrettet og veloverveid måte kan jobbe selvstendig eller i gruppe med det han/hun brenner for. Du må kunne definere dine planer og dine mål for oss i ISEs styre, og du må ha forslag til hvordan du konkret skal gå fram for å gjennomføre planene for å oppnå resultater.

Som ambassadør for ISE vil du kunne bruke vår organisasjon og hele medlemsmassen som 'brekkstang' - du slipper å stå alene om ditt krav til tilgjengelighet. Vi i styret vil backe deg opp underveis, men du har selv ansvar for framdriften i det du ønsker at ISE skal engasjere seg i.

Kom med forslag og gode idéer, og presenter deg samtidig som ambassadør for ISE når du kontakter oss. Før du kan sette i gang og jobbe for oss, må du ha klarsignal fra styret. Vi må kunne si nei til idéer eller personer iblant. Du må kunne representere ISE på en verdig måte, og bare 'de gode sakene' er verd å kjempe for på vegne av synshemmede i Norge. Med det mener vi at vi ikke kan engasjere oss i rent personlige saker, men konsentrere oss om saker som har interesse for mange synshemmede. Satser ISE på 'feil hest', er det lett å rive ned all tillit til vår organisasjon både ute i samfunnet og innad - det er vi sikre på at alle forstår.

Da venter vi bare på at ambassadørene skal melde seg...

Bli ISE-ambassadør - presenter deg og din idé for ISEs styre