ISEtten-artikler

ISE gir ut noen artikler i året som har datarelatert innhold for synshemmede spesielt og IKT generelt. Inntil generalforsamlingen 2018 hadde ISE en komité som stod ansvarlig for medlemsbladet, men i dag er det enkeltmedlemmer (ofte styremedlemmer) som står ansvarlig for å skrive disse artiklene.

ISEtten-artiklene publiseres via ISEs info-epostliste.

Du som ISE-medlem kan kontakte ISE og få tidligere nummer tilsendt som Word-dokumenter på e-post. Vi er også takknemlige om du kontakter oss dersom du har ønsker til temaer til artikler eller andre tilbakemeldinger/synspunkter.