ISE er en organisasjon for synshemmede som har interesse av datatekniske hjelpemidler, alt fra skjermlesere, forstørrelsesprogrammer, talesyntese, leselister, funksjoner i Windows, Word, Excel, Internet Explorer og andre programmer.

Generalforsamling 2019 avholdt 10. februar

ISE avholdt sin generalforsamling søndag 10. februar 2019, kl. 13:00 - 14:30.
Denne gangen møttes vi i Bergen.

Samme helg, 9. og 10. februar, arrangerte ISE seminar. [node:read-more:link]

Invitasjon til ISEs seminar 2019 med mange spennende temaer

Nå kan vi invitere deg til et seminar som skal avholdes i Bergen lørdag 9. og søndag 10. februar 2019. Merk deg påmeldingsfristen som er satt til fredag 4. januar 2019.

Tema:
Vi er glade for at så mange kom med innspill til tema og vi har forsøkt å ta hensyn til disse så langt det lar seg gjøre. Programmet er enda ikke helt spikret, men vi sender det foreløpige programmet (med forbehold om endringer). Emner som skal belyses er passordteori og passordhåndterere, BankID på mobil og apper for radio, TV og aviser i tillegg til å se på den relativt nye appen Seeing AI som kan lese tekst, strekkodelesing, lys- og fargeindikator m.m. Du finner foreløpig program nederst i denne meldingen.

En av våre eksklusive foredragsholdere, Magnar Høgalmen som mange kjenner fra mangeårig ansatt i BoJo og som nå jobber i Cantec, forteller om effektiv bruk av JAWS, spesielt om hvordan bruke innebygde, smarte funksjoner, og om hvilke nettlesere for Windows fungerer best med JAWS. [node:read-more:link]

Generalforsamling 2018 avholdt 18. februar

ISE avholdt sin generalforsamling søndag 18. februar 2018, kl. 12:00 - 13:30.
Denne gangen møttes vi i møtelokalene på Smarthotel Oslo.
Samme helg, 17. og 18. februar, arrangerte ISE seminar om skriving på skjerm: ulike måter å skrive tekst på iPhone/iPad-skjerm og GPS-apper og muligheter v/Rune Breck. I tillegg hadde vi workshop og erfaringsutveksling om bruk av ulike apper.
Det vil bli publisert egen ISEtten-artikkel om seminaret.

Navneoppropet viste at 13 stemmeberettigete og 2 andre var til stede på Generalforsamlingen.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent.
Det ble avholdt valg.

Valgene fikk følgende utfall: [node:read-more:link]

Innkalling til ISEs generalforsamling 2018

  • Dato/tid: Søndag 18. februar 2018, kl.: 12:00 – 13:30
  • Sted: Smarthotel Oslo, St. Olavs gate 26, Oslo

Du innkalles med dette til ISEs Generalforsamling 2018. Bare medlemmer av ISE som har betalt medlemskontingent for 2018 har stemmerett (se egen melding med info om kontingent, husk betalingsfrist 22. januar 2018). Andre interesserte kan også delta. Selve Generalforsamlingen starter kl. 12:00. Lunsj serveres kl. 13:30, i etterkant av Generalforsamlingen. [node:read-more:link]

Invitasjon til seminar 17. og 18. februar 2018

ISE-styret har satt ned en komité som har jobbet med å forberede et seminar som skal holdes samme helg som generalforsamlingen, lørdag 17. og søndag 18. februar 2018. Dette gjøres fordi ISE ikke har økonomisk mulighet til å holde egne helgearrangementer.

Vi tar forbehold om endringer i seminarprogrammet.

Seminaret og ISEs Generalforsamling holdes på Smarthotel Oslo, St.Olavsgate 26.

Vi vil ha med oss 2-3 assistenter som kan bistå med praktisk hjelp under seminaret. Dersom du har behov for hjelp utover en arm å holde i, må du ta med deg egen ledsager. [node:read-more:link]

ISEtten-artikkel: Søk og erstatt - spesialtegn

Skrevet av Lise Bakkan

I denne artikkelen vil jeg se nærmere på «Søk og erstatt»-funksjonen i Microsoft Word. Funksjonene skal være tilgjengelig fra Word 2003 og frem til dagens versjon (2016).

Mange tror at «Søk og erstatt»-funksjonen kun innebærer ord og tall, men mulighetene er mange flere. Du kan f.eks. søke på avsnittsmerker, tabuleringstegn og tall (som ikke angis med spesifikke siffer).

I det følgende kommer jeg med eksempler på konkret bruk av erstatning av tabulatortegn, avsnittsmerke og tall. Eksemplene er hentet fra min egen hverdag. Til sist lister jeg opp alle spesialtegn det er mulig å søke på. [node:read-more:link]

Flua på veggen i styrerommet

Nå har styreperioden kommet godt i gang og vi ønsker å oppdatere deg på hva som skjer i styrets arbeid.
I år har vi hatt 3 styremøter etter Generalforsamlingen. Før sommeren var det vanskelig å finne møtetidspunkter som passet for alle, men nå er vi i gang! [node:read-more:link]

Generalforsamling 2017 avholdt 5. februar

Generalforsamling 2017

ISE avholdt sin generalforsamling søndag 5. februar 2017, kl. 12:00 - 13:30.
Denne gangen møttes vi på Sjøsiden møtesenteret på Oslo S.
Samme helg, 4. og 5. februar, arrangerte ISE seminar om tekstredigering på iPhone, navigering på internett i safari og workshop om smarte apper.
Det vil bli publisert egen ISEtten-artikkel om seminaret.

Navneoppropet viste at 17 stemmeberettigete og 3 andre var til stede på Generalforsamlingen.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent.
Det ble avholdt valg. [node:read-more:link]

ISE deltok på et seminar om «Betydningen av brukermedvirkning for utviklingen av likeverdige IKT-systemer og tjenester»

18. januar 2017 delltok ISE på ½-dagsseminaret: «Betydningen av brukermedvirkning for utviklingen av likeverdige IKT-systemer og tjenester»
Seminaret ble organisert av fagteamet i universell utforming av IKT ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Fagteamet i universell utforming av IKT er tilknyttet institutt for informasjons-teknologi, og driver forskningsbasert undervisning på både bachelor- og

masternivå. De startet i 2013 landets eneste masterprogram i «Universal Design of ICT» og har nå en egen forskningsgruppe innen dette fagområde. Det er [node:read-more:link]

Informasjon om seminar og Generalforsamling 2017

ISE-styret arrangerer seminar og Generalforsamling 4. og 5. februar 2017.
Seminaret og Generalforsamlingen holdes på Sjøsiden møtesenteret på Oslo S. [node:read-more:link]

Sider

Abonner på Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere RSS