ISE er en organisasjon for synshemmede som har interesse av datatekniske hjelpemidler, alt fra skjermlesere, forstørrelsesprogrammer, talesyntese, leselister, funksjoner i Windows, Word, Excel, Internet Explorer og andre programmer.

Generalforsamling 2018 avholdt 18. februar

ISE avholdt sin generalforsamling søndag 18. februar 2018, kl. 12:00 - 13:30.
Denne gangen møttes vi i møtelokalene på Smarthotel Oslo.
Samme helg, 17. og 18. februar, arrangerte ISE seminar om skriving på skjerm: ulike måter å skrive tekst på iPhone/iPad-skjerm og GPS-apper og muligheter v/Rune Breck. I tillegg hadde vi workshop og erfaringsutveksling om bruk av ulike apper.
Det vil bli publisert egen ISEtten-artikkel om seminaret.

Navneoppropet viste at 13 stemmeberettigete og 2 andre var til stede på Generalforsamlingen.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent.
Det ble avholdt valg.

Valgene fikk følgende utfall:

Innkalling til ISEs generalforsamling 2018

  • Dato/tid: Søndag 18. februar 2018, kl.: 12:00 – 13:30
  • Sted: Smarthotel Oslo, St. Olavs gate 26, Oslo

Du innkalles med dette til ISEs Generalforsamling 2018. Bare medlemmer av ISE som har betalt medlemskontingent for 2018 har stemmerett (se egen melding med info om kontingent, husk betalingsfrist 22. januar 2018). Andre interesserte kan også delta. Selve Generalforsamlingen starter kl. 12:00. Lunsj serveres kl. 13:30, i etterkant av Generalforsamlingen.

Invitasjon til seminar 17. og 18. februar 2018

ISE-styret har satt ned en komité som har jobbet med å forberede et seminar som skal holdes samme helg som generalforsamlingen, lørdag 17. og søndag 18. februar 2018. Dette gjøres fordi ISE ikke har økonomisk mulighet til å holde egne helgearrangementer.

Vi tar forbehold om endringer i seminarprogrammet.

Seminaret og ISEs Generalforsamling holdes på Smarthotel Oslo, St.Olavsgate 26.

Vi vil ha med oss 2-3 assistenter som kan bistå med praktisk hjelp under seminaret. Dersom du har behov for hjelp utover en arm å holde i, må du ta med deg egen ledsager.

ISEtten-artikkel: Søk og erstatt - spesialtegn

Skrevet av Lise Bakkan

I denne artikkelen vil jeg se nærmere på «Søk og erstatt»-funksjonen i Microsoft Word. Funksjonene skal være tilgjengelig fra Word 2003 og frem til dagens versjon (2016).

Mange tror at «Søk og erstatt»-funksjonen kun innebærer ord og tall, men mulighetene er mange flere. Du kan f.eks. søke på avsnittsmerker, tabuleringstegn og tall (som ikke angis med spesifikke siffer).

I det følgende kommer jeg med eksempler på konkret bruk av erstatning av tabulatortegn, avsnittsmerke og tall. Eksemplene er hentet fra min egen hverdag. Til sist lister jeg opp alle spesialtegn det er mulig å søke på.

Flua på veggen i styrerommet

Nå har styreperioden kommet godt i gang og vi ønsker å oppdatere deg på hva som skjer i styrets arbeid.
I år har vi hatt 3 styremøter etter Generalforsamlingen. Før sommeren var det vanskelig å finne møtetidspunkter som passet for alle, men nå er vi i gang!

Generalforsamling 2017 avholdt 5. februar

Generalforsamling 2017

ISE avholdt sin generalforsamling søndag 5. februar 2017, kl. 12:00 - 13:30.
Denne gangen møttes vi på Sjøsiden møtesenteret på Oslo S.
Samme helg, 4. og 5. februar, arrangerte ISE seminar om tekstredigering på iPhone, navigering på internett i safari og workshop om smarte apper.
Det vil bli publisert egen ISEtten-artikkel om seminaret.

Navneoppropet viste at 17 stemmeberettigete og 3 andre var til stede på Generalforsamlingen.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent.
Det ble avholdt valg.

ISE deltok på et seminar om «Betydningen av brukermedvirkning for utviklingen av likeverdige IKT-systemer og tjenester»

18. januar 2017 delltok ISE på ½-dagsseminaret: «Betydningen av brukermedvirkning for utviklingen av likeverdige IKT-systemer og tjenester»
Seminaret ble organisert av fagteamet i universell utforming av IKT ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Fagteamet i universell utforming av IKT er tilknyttet institutt for informasjons-teknologi, og driver forskningsbasert undervisning på både bachelor- og

masternivå. De startet i 2013 landets eneste masterprogram i «Universal Design of ICT» og har nå en egen forskningsgruppe innen dette fagområde. Det er

Informasjon om seminar og Generalforsamling 2017

ISE-styret arrangerer seminar og Generalforsamling 4. og 5. februar 2017.
Seminaret og Generalforsamlingen holdes på Sjøsiden møtesenteret på Oslo S.

Innkalling til iSEs generalforsamling 2017

Dato: Søndag 5. februar 2017
Sted: Møtesenter Sjøsiden, Oslo S

Du innkalles med dette til ISEs Generalforsamling 2017. Bare medlemmer av ISE som har betalt medlemskontingent for 2017 har stemmerett (se egen melding med info om kontingent, husk betalingsfrist 25. januar 2017). Andre interesserte kan også delta. Selve Generalforsamlingen starter kl. 12:00. Det blir servering av lunsj kl 14:00 i etterkant av Generalforsamlingen.

Flua på veggen høsten 2016

Før ISE-styret tar juleferie, ønsker jeg å oppsummere hva styret har jobbet med det siste året. Videre informerer vi om kommende Generalforsamling og seminar. På slutten finner du informasjon om ISEs tilbud om opplæring i bruk av iphone med voiceover.

Tilgjengelighet

ISE-styret har også i år jobbet utadrettet mot offentlige instanser og private selskaper om tilgjengelighet av IKT-løsninger for blinde og svaksynte. Vi har fulgt opp flere saker (både gamle og nye), og her nevner jeg noen av disse sakene.

Sider

Abonner på Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere RSS