ISE er en organisasjon for synshemmede som har interesse av datatekniske hjelpemidler, alt fra skjermlesere, forstørrelsesprogrammer, talesyntese, leselister, funksjoner i Windows, Word, Excel, Internet Explorer og andre programmer.

ISE avholdt generalforsamling for 2022

ISE avholdt sin generalforsamling lørdag 12. mars 2022 kl. 12:00 - 14:00.
Denne gangen møttes vi digitalt via Zoom.
Navneopprop viste at det var 16 personer til stede, hvorav 14 stemmeberettigede og to møteassistenter.

Årsberetning og regnskap for 2021, samt budsjett for 2022 ble behandlet og godkjent.
Det ble avholdt valg.

Valgene fikk følgende utfall:

Generalforsamling 2021 avholdt 13. mars 2021

ISE avholdt sin generalforsamling lørdag 13. mars 2021 kl. 14:00 - 16:30.
Denne gangen møttes vi digitalt på Zoom.
I forkant av generalforsamlingen hadde vi seminar med digitale møteplattformer som hovedtema. Vi snakket også om ulike apper som er nyttige for synshemmede.

Invitasjon til seminar og Generalforsamling 2021

Dato og tid: lørdag 13. mars 2021, mellom klokken 10:00 og klokken 16:30.
Påmeldingsfrist: innen fredag 29. januar 2021.

Innkalling til Generalforsamling 2020

Innkalling til ISEs Generalforsamling 2020

Dato/tid: Søndag 8. mars 2020, kl.: 12:00 – 13:30
Sted: Åsane senter 40, Bergen

Invitasjon til seminar og Generalforsamling 2020

Tradisjonen tro avholdes det organisasjonens årlige seminar og Generalforsamling i Åsane senter i Bergen. Datoen er satt til lørdag 7. og søndag 8. mars 2020.
Vennligst, legg merke til påmeldingsfristen, 27.01.2020.

Generalforsamling 2019 avholdt 10. februar

ISE avholdt sin generalforsamling søndag 10. februar 2019, kl. 13:00 - 14:30.
Denne gangen møttes vi i Bergen.

Samme helg, 9. og 10. februar, arrangerte ISE seminar.

Invitasjon til ISEs seminar 2019 med mange spennende temaer

Nå kan vi invitere deg til et seminar som skal avholdes i Bergen lørdag 9. og søndag 10. februar 2019. Merk deg påmeldingsfristen som er satt til fredag 4. januar 2019.

Tema:
Vi er glade for at så mange kom med innspill til tema og vi har forsøkt å ta hensyn til disse så langt det lar seg gjøre. Programmet er enda ikke helt spikret, men vi sender det foreløpige programmet (med forbehold om endringer). Emner som skal belyses er passordteori og passordhåndterere, BankID på mobil og apper for radio, TV og aviser i tillegg til å se på den relativt nye appen Seeing AI som kan lese tekst, strekkodelesing, lys- og fargeindikator m.m. Du finner foreløpig program nederst i denne meldingen.

En av våre eksklusive foredragsholdere, Magnar Høgalmen som mange kjenner fra mangeårig ansatt i BoJo og som nå jobber i Cantec, forteller om effektiv bruk av JAWS, spesielt om hvordan bruke innebygde, smarte funksjoner, og om hvilke nettlesere for Windows fungerer best med JAWS.

Generalforsamling 2018 avholdt 18. februar

ISE avholdt sin generalforsamling søndag 18. februar 2018, kl. 12:00 - 13:30.
Denne gangen møttes vi i møtelokalene på Smarthotel Oslo.
Samme helg, 17. og 18. februar, arrangerte ISE seminar om skriving på skjerm: ulike måter å skrive tekst på iPhone/iPad-skjerm og GPS-apper og muligheter v/Rune Breck. I tillegg hadde vi workshop og erfaringsutveksling om bruk av ulike apper.
Det vil bli publisert egen ISEtten-artikkel om seminaret.

Navneoppropet viste at 13 stemmeberettigete og 2 andre var til stede på Generalforsamlingen.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent.
Det ble avholdt valg.

Valgene fikk følgende utfall:

Innkalling til ISEs generalforsamling 2018

  • Dato/tid: Søndag 18. februar 2018, kl.: 12:00 – 13:30
  • Sted: Smarthotel Oslo, St. Olavs gate 26, Oslo

Du innkalles med dette til ISEs Generalforsamling 2018. Bare medlemmer av ISE som har betalt medlemskontingent for 2018 har stemmerett (se egen melding med info om kontingent, husk betalingsfrist 22. januar 2018). Andre interesserte kan også delta. Selve Generalforsamlingen starter kl. 12:00. Lunsj serveres kl. 13:30, i etterkant av Generalforsamlingen.

Invitasjon til seminar 17. og 18. februar 2018

ISE-styret har satt ned en komité som har jobbet med å forberede et seminar som skal holdes samme helg som generalforsamlingen, lørdag 17. og søndag 18. februar 2018. Dette gjøres fordi ISE ikke har økonomisk mulighet til å holde egne helgearrangementer.

Vi tar forbehold om endringer i seminarprogrammet.

Seminaret og ISEs Generalforsamling holdes på Smarthotel Oslo, St.Olavsgate 26.

Vi vil ha med oss 2-3 assistenter som kan bistå med praktisk hjelp under seminaret. Dersom du har behov for hjelp utover en arm å holde i, må du ta med deg egen ledsager.

Sider

Abonner på Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere RSS