Generalforsamling 2019 avholdt 10. februar

ISE avholdt sin generalforsamling søndag 10. februar 2019, kl. 13:00 - 14:30.
Denne gangen møttes vi i Bergen.

Samme helg, 9. og 10. februar, arrangerte ISE seminar.
Temaene på seminare var:
Personlig sikkerhet på internett - Brukerkontoer, passord og BankID på mobil.
Smarte funksjoner i JAWS, begreper og nettlesere for Windows.
Apper for radio, TV og aviser.
Seeing AI.
I tillegg hadde vi workshop og erfaringsutveksling om bruk av ulike apper (Seeing AI, BankID, Vipps).

Navneoppropet viste at 13 stemmeberettigete og 2 andre var til stede på Generalforsamlingen.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent.
Det ble avholdt valg.

Valgene fikk følgende utfall:

ISEs styre:
Leder: Mehmed Softic, 1 år, gjenvalgt.
Nestleder: Steinar Stjerna, 1 år, gjenstående.
Sekretær: Lise Bakkan, 1 år, gjenstående.
Kasserer: Hans Berge, 2 år, gjenvalgt.
Varamedlem: Tore Johnny Bråtveit, 1 år.

Valgnemnd, alle valgt for 1 år:
Leder: Berit Lunde.
Medlem: Magnar Høgalmen.
Medlem: Hans Anton Ålien.
Varamedlem: Tormod Prytz.

Revisor: Dagfinn Sæther, gjenvalgt.
Vararevisor: Kari Kristine Engan, gjenvalgt.

Både protokollen og vedtektene vil du finne under menyen Dokumenter. På ISEs Info-epostlisten vil det bli sendt mer informasjon om styrets arbeid samt presentasjon av nyvalgt styre.