ISEs styre

Dette er det valgte styret etter Generalforsamlingen søndag 18. februar 2018:

Leder: Mehmed Softic
Bosted: Bergen
Tlf.: 934 46 597
E-post: post@ise.no

Nestleder: Steinar Stjerna
Bosted: Rolvsøy
Tlf.: 915 74 782
E-post: steinar.stjerna@gmail.com

Kasserer: Hans Berge
Bosted: Oslo
Tlf.: 916 27 858
E-post: kasserer@ise.no

Sekretær: Lise Bakkan
Bosted: Bergen
Tlf.: 482 39 633
E-post: post@lisba.net

varamedlem: Tore Johnny Bråtveit
Bosted: Trondheim
tlf.:
E-post: tj@braatveit.net