ISEs styre

Dette er det valgte styret etter Generalforsamlingen lørdag 12. mars 2022:

Leder: Mehmed Softic
Bosted: Bergen
Tlf.: 934 46 597
E-post: post@ise.no

Nestleder:
Lise Bakkan
Bosted: Bergen
Tlf. 482 39 633
E-post: lisebakkan@gmail.com

Kasserer: Hege Blichfeldt
Bosted: Asker
Tlf.: 975 21 185
E-post: kasserer@ise.no

Sekretær: Steinar Stjerna
Bosted: Bergen
Tlf.: 915 74 782
E-post: steinar.stjerna@gmail.com

varamedlem: Marianne Schill Reinsnes
Bosted: Søgne, Kristiansand
tlf.: 975 86 171
E-post: