Innkalling til ISEs generalforsamling 2018

 • Dato/tid: Søndag 18. februar 2018, kl.: 12:00 – 13:30
 • Sted: Smarthotel Oslo, St. Olavs gate 26, Oslo

Du innkalles med dette til ISEs Generalforsamling 2018. Bare medlemmer av ISE som har betalt medlemskontingent for 2018 har stemmerett (se egen melding med info om kontingent, husk betalingsfrist 22. januar 2018). Andre interesserte kan også delta. Selve Generalforsamlingen starter kl. 12:00. Lunsj serveres kl. 13:30, i etterkant av Generalforsamlingen.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 28. januar 2018. Saksdokumentene til Generalforsamling vil bli sendt 1 uke før møte.

For mer informasjon kan du kontakte Mehmed Softic på tlf. 93 44 65 97 (helst etter kl 16:00) eller e-post post@ise.no

Nedenfor følger en liste med hvem som sitter i styret i dag og om de er på valg eller ikke.

ISEs styre:

 • Leder: Mehmed Softic, på valg.
 • Nestleder: Hege Norset Blichfeldt, på valg.
 • Sekretær: Lise Bakkan, på valg.
 • Kasserer: Hans Berge, ikke på valg.
 • Styremedlem: Steinar Stjerna, ikke på valg.
 • 1. varamedlem: Liv Åse Skeide, på valg.
 • 2. varamedlem: Anne Marthe Westgaard, på valg.

Leder og varamedlemmer velges hvert år, mens de andre styremedlemmene velges normalt for to år, slik at én Generalforsamling velger nestleder og sekretær, og neste Generalforsamling velger styremedlem og kasserer.

Vel møtt!

Forslag til saksliste for ISEs Generalforsamling 2018

 • Sak 1 Åpning
 • Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 3 Navneopprop
 • Sak 4 Konstituering
 • a) Dirigent
  b) Referent
  c) Protokollunderskrivere
  d) Tellenemnd

 • Sak 5 Godkjenning av årsberetning 2017
 • Sak 6 Godkjenning av regnskap 2017
 • Sak 7 Innsendte saker fra medlemmene
 • Sak 8 Vedtektsendringer
 • Sak 9 Fastsettelse av kontingent for 2019
 • Sak 10 Aktivitetsplan 2018
 • Sak 11 Forslag til budsjett 2018
 • Sak 12 Valg
 • a) ISEs styre
  b) Valgnemnd
  c) Revisor
  d) Redaksjonskomite for ISEs medlemsblad

 • Sak 13 Avslutning