Generalforsamling 2021 avholdt 13. mars 2021

ISE avholdt sin generalforsamling lørdag 13. mars 2021 kl. 14:00 - 16:30.
Denne gangen møttes vi digitalt på Zoom.
I forkant av generalforsamlingen hadde vi seminar med digitale møteplattformer som hovedtema. Vi snakket også om ulike apper som er nyttige for synshemmede.

Navneoppropet viste at 14 stemmeberettigete og 3 andre var til stede på Generalforsamlingen.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent.
Det ble avholdt valg.

Valgene fikk følgende utfall:

ISEs styre:
Leder: Mehmed Softic, 1 år, gjenvalgt.
Nestleder: Steinar Stjerna, 1 år, gjenstående.
Sekretær: Unni Fauskrud, 1 år, gjenstående.
Kasserer: ingen ble valgt.
Varamedlem: Marianne Schill Reinsnes, 1 år, gjenvalgt.

Valgnemnd, alle valgt for 1 år:
Leder: Berit Lunde.
Medlem: Magnar Høgalmen.
Medlem: Hans Anton Ålien.
Varamedlem: Tormod Prytz.

Revisor: Aida Rokolj, 1 år, ny.
Vararevisor: Kari Kristine Engan, gjenvalgt.

Både protokollen og vedtektene vil du finne under menyen Dokumenter. På ISEs Info-epostlisten vil det bli sendt mer informasjon om styrets arbeid samt presentasjon av styre.