ISE er en organisasjon for synshemmede som har interesse av datatekniske hjelpemidler, alt fra skjermlesere, forstørrelsesprogrammer, talesyntese, leselister, funksjoner i Windows, Word, Excel, Internet Explorer og andre programmer.

Bli ISE-ambassadør

Vi i ISEs styre jobber hardt i retning av vårt hovedmål - å gjøre informasjonssamfunnet tilgjengelig for synshemmede. Målet kan synes uoppnåelig og pretensiøst, og mangel på respons på framstøt vi i ISE gjør, kan få noen hver til å miste motet iblant. Likevel - vi oppnår resultater innimellom. Det gir oss inspirasjon til å fortsette vårt arbeid.

Vi er mer enn 170 stykker nå, og blir stadig flere. Hvem av dere har konkrete saker dere ønsker at ISE skal jobbe med? (Nå var det minst femti stykker som svarte "Jeg!"- FLOTT!).

Sider

Abonner på Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere RSS