ISE har fått ny nettside

I løpet av våren og tidlig på høsten dette året, har styret i ISE arbeidet med å få på plass en ny nettside. Hovedfokuset har vært å holde på en godt tilgjengelig nettside for blinde og svaksynte samtidig som den er tidsriktig visuelt og teknologisk. Nettsiden er laget av Magnus Kroken som selv er svaksynt.

Et annet fokus har vært å lage siden mer brukervennlig for styret på den måten at tidligere protokoller og utgivelser av ISEtten lagres på en intern side. Dette er ikke synlig uten at man logger seg inn.

Du kan selv utforske nettsiden på www.ise.no