ISE avholdt generalforsamling for 2022

ISE avholdt sin generalforsamling lørdag 12. mars 2022 kl. 12:00 - 14:00.
Denne gangen møttes vi digitalt via Zoom.
Navneopprop viste at det var 16 personer til stede, hvorav 14 stemmeberettigede og to møteassistenter.

Årsberetning og regnskap for 2021, samt budsjett for 2022 ble behandlet og godkjent.
Det ble avholdt valg.

Valgene fikk følgende utfall:

ISEs styre:
Mehmed Softic, gjenvalg, ett år.
Nestleder: Lise Bakkan, ny, to år
Kasserer: Hege Norset Blichfeldt, gjenstående
Sekretær: Steinar Stjerna, ny, to år
Varamedlem: Marianne Schill Reinsnes, gjenvalg, ett år

Følgende valgnemnd ble enstemmig valgt, samtlige for ett år:
Leder: Berit Lunde
Medlem: Thore Larsen
Medlem: Mona Netland Øfsthus
Varamedlem: Tormod Prytz

Revisor: Aida Rokolj, ett år
Vararevisor: Kari Kristine En

Både protokollen og vedtektene vil du finne under menyen Dokumenter. På ISEs Info-epostlisten vil det bli sendt mer informasjon om styrets arbeid samt presentasjon av styre.