Generalforsamling 27. januar 2013

ISE avholdt sin 19. generalforsamling søndag 27. januar 2013. Det var i alt 12 stemmeberettigede til stede. Vanlige saker som årsmelding, regnskap og budsjett ble behandlet. Medlemskontingenten ble stående uendret på kr. 200,-.

Valget fikk følgende utfall:

ISEs styre
Leder: Lise Bakkan, gjenvalgt for ett år
Nestleder: Synnøve Nordeng, gjensittende
Kasserer: Egil Berggren, gjenvalgt for to år
Sekretær: Berit Lunde, gjensittende
Varasekretær: Hans Anton Ålien, ny for to år
1. vara: Mehmed Softic, ny for ett år
2. vara: Anne Gerd Fredheim, ny for ett år

Revisor
Revisor: Dagfinn Sæther, gjenvalgt for ett år
Vararevisor: Odd Einar Orvik, gjenvalgt for ett år

Redaksjonskomité for ISEs medlemsblad
Redaktør: Lise Bakkan, gjenvalgt for ett år
Medlem: Hege N. Blichfeldt, ny for ett år
Medlem: Birger Kjelbye, gjenvalg for ett år
Vara: Eugenie Pedersen, ny for ett år

Valgnemnd
Leder: Tormod Prytz, gjenvalgt for ett år
Medlem: Magnar Høgalmen, gjenvalgt for ett år
Medlem: Olav Vik, gjenvalgt for ett år
Vara: Kari Bordvik, ny for ett år