ISE - vårt eget ressurssenter

Dette er en artikkel hentet fra ISEs medlemsblad ISEtten nr. 2/2012 skrevet av Asbjørn Syslak hvor han tar for seg noen av fordelene med å være medlem i ISE:

At undertegnedes synshemning i medisinsk forstand er total, lar seg ikke benekte. Likevel, en del ting ser jeg aldeles krystallklart. Det gjelder f.eks. fordelene ved medlemskap i ISE. I denne artikkelen vil jeg fokusere spesielt på liste@ise.no, vår egen uunnværlige verktøykasse, som gjør pc-hverdagen vesentlig enklere og mer konstruktiv. Her kan problemer av nær sagt en hver art knyttet til IKT presenteres, og ofte løses.

Gjennom dette forum kan ISEs medlemmer følge med i utviklingen på relevante områder knyttet til kombinasjonen IKT/synshemning. Og vi kan debattere aktuelle problemstillinger i forbindelse med ISEs arbeid. Jeg har erfart nytten av å ta vare på materiale som dukker opp på lista. Jeg flytter det fortrinnsvis ut av e-postprogrammet, både fordi altfor omfattende arkivering der kan medføre tregere funksjon i e-postbehandlingen, og fordi programfeil eller feil fra brukers side kan medføre at e-postmateriale går tapt. Akkurat det er for øvrig også et problem som har vært opplysende behandlet på lista. Det er lurt å kopiere meldinger man finner å være av varig verdi ved å lime dem inn i Word eller Notisblokk (se månedens tips fra ISE-styret, - hvis du altså har tatt vare på det). Som vi alle vet, forandrer mange ting seg raskt når det gjelder data, og informasjon kan bli foreldet. Men min erfaring er at mye av det jeg arkiverer fra lista vår, har gyldighet i årevis.

På årets generalforsamling i ISE fikk jeg telefonisk spørsmål om å stille til valg i styret. Jeg sa ja til å bli 1. vara og ser fram til konstruktivt samarbeid i styret. Vi har allerede hatt et meget positivt styremøte. I forkant sendte vår dynamiske leder ut forskjellig materiale, bl.a. regnskaper og budsjetter. Men her var det et par problemer med tilgangen. Jeg bruker Word 2003, og her fikk jeg et Worddokument 2007 i docx-format. Ikke umiddelbar tilgang. Men denne problematikken husket jeg fra lista og lette i ISE-arkivet. Og ganske riktig: Her ble det pekt på en kompatibilitetspakke som kunne lastes ned og installeres. Ved hjelp av den og en plugin i tillegg kunne dokumentet leses. Men problem nr. 2 var tabellene, som for en leselistbruker ikke alltid blir fullstendig leselige i utgangspunktet. At talen for så vidt får det relevante med seg i høyt tempo uten pauser, oppleves i alle fall for meg som helt utilfredsstillende. Så jeg gikk til mitt ISE-arkiv nok en gang, og der fant jeg en melding fra 2001, som fortsatt hadde aktualitet. Her var konvertering av tabell til tekst et nøkkelbegrep. Og ved å sammenholde denne meldingen med privat e-postinfo fra et annet ISE-medlem, kom jeg i mål.

I to valgperioder satt jeg som medlem av Kommunalt råd for funksjonshemmede i min bostedskommune, Nittedal. Her ble det naturligvis mye dokumentlesning, og ikke sjelden opptrådte dokumentene i pdf-format. Nå er ikke nødvendigvis et pdf-dokument det samme som et problem. Men når Adobe Reader kort og godt melder: "Advarsel: Tomt dokument", er det vel bare å gi opp. Da er det vel et scannet bilde, som gjør at jeg må melde pass. Eller – har ikke dette problemet også vært behandlet på lista. Jo visst! I mitt ISE-arkiv finner jeg et konkret forslag til løsning:
"Prøv følgende:
Åpne pdf-vedlegget" og velg skriv ut.
Velg printeren som heter: Freedon Import Printer.
Nå overtar OpenBook og hvis dette er et bilde vil du kunne lese teksten."
Og vår egen ekspertise har rett. Som oftest fungerer dette.

I mitt yrke som musiker har jeg stadig hatt bruk for fagstoff, ofte kun tilgjengelig på andre språk. Og selv om grunnleggende kunnskaper i tysk og engelsk hjelper godt, støter jeg ofte på ord som jeg må sjekke eksakt betydning av. Hva med ordbøker på nett? Det viser seg at jeg slipper omfattende leting. For opplysninger også om dette finner jeg i vår egen verktøykasse. Vår språkspesialist, Otto Prytz, har pekt på ordbok.com, som gir gratis mulighet for oversettelse mellom en rekke språk. Otto har også skrevet en artikkel om aksenttegn som er svært nyttig og øyeblikkelig ble arkivert her i gården. Men da er vi over i et Ise-tilbud i litt større målestokk, nemlig det du nå har under fingrene eller i forstørrelsesprogrammet, - Isetten. Bruk disse mediene aktivt. Her er kunnskap å hente, og du er selv såre velkommen til å bidra med erfaring eller synspunkter. Du kan velge om du foretrekker listas begrensede ramme eller Isettens noe større armslag.

For å melde deg på e-postlisten, kan du sende en e-post til @post@ise.no. Du har også tilgang til e-postlistens arkiv som går to år tilbake. For å få tilgang til dette arkivet, trykker du på følgende lenke: http://ise.no/mailman/listinfo/liste_ise.no. Nesten nederst på siden finner du «Endre personlige innstillinger». Her må du skrive e-postadressen du bruker på liste@ise.noDu vil da få tilsendt en e-post hvor passord oppgis. For å logge inn, finner du på samme side en lenke som heter «listens arkiv» som du klikker på, og der kan du skrive inn e-postadressen og det nye opprettede passordet.

ISEs hovedmål er på den ene siden å arbeide for størst mulig tilgjengelighet for synshemmede til IKT-samfunnet, og på den andre siden å drive kunnskapsformidling og opplæring i form av kurs både for grupper og individuelt, slik at synshemmede kan utnytte sitt utstyr optimalt. Medlemsfordelene i denne sammenslutningen er etter min mening svært synlige. Dette bør vi alle prøve å formidle utad, både for at flere, gjennom medlemskap i ISE, kan dra nytte av vårt arbeid, og for at ISE skal bli en større og mer slagkraftig organisasjon. Det er naturlig å avslutte med en lett omskrivning av en kjent strofe: "jo flere vi er sammen, jo sterkere vi blir!"