ISEtten nr. 2 - 2012

ISEtten er ISEs medlemsblad og kommer ut to-tre ganger i året. I nr. 2/2012 kan du lese følgende innhold:

Redaktøren har ordet
ISEs nyvalgte styre
Flua på veggen i styrerommet
Apper og Padder
App - TypeInBraille
ISE - Vårt eget ressurssenter
OpenBook - lar deg lese trykt tekst
Diskusjonsforum på internett
Duxbury - program for utskrifter i punkt
Nettradio i Windows Media Player
Litt statistiske opplysninger om skjermlesere
Informasjon om ISEs tilbud
Redaksjonsruten