Månedens tips - Skype

Skype er et gratis dataprogram som kan brukes til å samtale via internett,
med tekst, tale og/eller video. Du kan f.eks. "ringe" helt gratis og snakke med andre Skype-brukere, hvis du
har mikrofon og høyttaler på maskinen din (hodetelefon med mikrofon
anbefales). Samtalen er gratis uansett hvor i verden en befinner seg, eneste
forutsetning er da internett tilgang.

Du kan også kjøpe en kreditt for å ha mulighet til å ringe til
fast-telefoner og mobiltelefoner.
Les mer på www.skype.com/no/ eller last ned og installér programmet for
Windows fra følgende lenke:
http://www.skype.com/no/download-skype/skype-for-windows/downloading/

NB! Programmet finnes også for Mac, IPhone, Ipad, Android-telefoner m.m.

For å bruke programmet må du ha en Skype-konto, samt Kontakter som du kan
ringe til. Dette kan være litt komplisert til å begynne med, men absolutt
la-seg-gjørlig, og noen av oss kan behøve seende hjelp. Det er også mulig å koble Skype med Facebook, for dem som bruker det.

Skype for Windows er rimelig godt tilgjengelig for skjermleserbrukere, men
det kan bli mye Tab og Skift+Tab, særlig til å begynne med.
Med Skype-konto og de første Kontaktene på plass, og med riktig innstilt
hodetelefon (mikrofon og høyttaler), er det imidlertid lett å ringe og ta
imot samtaler, særlig med noen smarte innstillinger som du kan gjøre i
programmet.

Her forutsettes det at programmet er lastet ned og installert.

I Skype ringer man ved å velge kontakt, høyreklikke og velge Ring. Alternativt kan man ringe med enter-tasten.
For å ringe med Enter, gjør følgende:

 • Trykk ALT+E for å åpne verktøy menyen.
 • Trykk I for å åpne menyen Innstillinger.
 • Første avdeling heter "Generelt", og ved å trykke Tab en gang, kommer du til
  en avkryssingsboks med teksten Start en samtale når jeg dobbeltklikker på en
  kontakt. Ved å krysse av med mellomromstasten kan du også bruke Enter til å
  starte en samtale når ønsket kontakt vises i lista.
 • Tab videre og velg Lagre eller Tab tilbake til Generelt før du går videre.

Generelt om tilgjengelighet i Skype
Det er noen innstillinger for tigjengelighet i Skype som er anbefalt for
brukere av skjermlesere, så vi går gjennom disse først, for sikkerhets
skyld.
Per dags dato er nyeste Skype versjon 6.3.0.105. Innstillinger nedenfor
gjelder denne versjonen og kan avvike i andre versjoner av Skype.
Dette gjelder Skype for Windows.

For å slå på Utvidet Tastaturnavigering i Skype, gjør følgende:

 • Trykk ALT+E for å åpne verktøy menyen.
 • Trykk T for å åpne Tilgjengelighet undermenyen.
 • Trykk ENTER på Utvidet Tastaturnavigering for å slå den på.

For å slå på Skjermleser-modus i Skype, gjør følgende:

 • Trykk ALT+E for å åpne verktøy menyen.
 • Trykk T for å åpne Tilgjengelighet undermenyen.
 • Trykk ENTER på Skjermleser-modus for å slå den på.
 • For å aktivere hurtigtaster i Skype, gjør følgende:

  • Trykk ALT+E for å åpne verktøy menyen.
  • Trykk I for å åpne menyen Innstillinger.
  • Trykk End-tasten på tastaturet eller bla ned med pil-ned til nederste valg
  • Trykk tab og sjekk at avkryssingsboksen Aktiver hurtigtaster er avkrysset.
  • Hvis ikke, aktiverer du denne med mellomrom-tasten.
  • Trykk tab og du står øverst i listen over hurtigtaster.
  • Det er hurtigtast Svar anrop, denne er en standard-innstilling, Alt+PgUp.
   Samme gjelder hurtigtast for Legg på (Alt+PgDn), denne står som nummer fire
   på listen.
  • Her kan du aktivere/deaktivere disse valgene med mellomrom.
  • Du kan også endre standard-innstillingene for hurtigtaster, trykk tab til
   Endre valgt snarvei.
  • Noen hurtigtaster er hverken definert eller aktivert, så her kan man velge
   og definere flere hurtigtaster hvis dette er ønskelig.
  • Trykk tab til Lagre, trykk enter og du er i gang :)

  Nå kan du svare på en innkommende samtale med ALT+PAGE UP. Du kan bruke
  hurtig-tasten fra hvilket som helst program når noen ringer.
  For å legge på, trykk ALT+PAGE DOWN.

  Lykke til!