ISEs Generalforsamling 21. februar 2015

ISE avholdt sin generalforsamling lørdag 21. februar 2015, kl. 14:00 - 15:35.
Denne gangen tok mange ISE-medlemmer turen til byen mellom de syv fjell. Vi møttes i Bergen, i Rasmus Meyers Allé 5.
Navnoppropet viste at 13 stemmeberettigede medlemmer og to andre var til stede.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent. Medlemskontingenten ble stående uendret på kr. 200 for 2016.

Det ble vedtatt endringer av paragraf 7 i ISEs vedtekter og det ble avholdt valg.
Samtlige valg var enstemmige.
Valgene fikk følgende utfall:

ISEs styre:
Leder: Mehmed Softic, ett år, ny.
Nestleder: Lise Bakkan, ett år, ny.
Sekretær: Berit Lunde, ikke på valg.
Kasserer: Egil Berggren, 2 år, gjenvalgt.
Varasekretær: Hans Anton Ålien, to år, gjenvalgt
1. varamedlem: Hege Norset Blichfeldt, ny, ett år.
2. varamedlem: Anne Gerd Fredheim, gjenvalgt, ett år.

Valgnemnd, alle for ett år:
Leder: Tormod Prytz, gjenvalgt.
Medlem: Magnar Høgalmen, gjenvalgt.
Medlem: Steinar Stjerna, ny.
Varamedlem: Magne Bjørndal, ny.

Revisor: Dagfinn Sæther, gjenvalgt.
Vararevisor: Birger Kjelbye, ny.

Redaksjonskomite for ISEs medlemsblad ISEtten:
Leder: Lise Bakkan.
Medlem: Birger Kjelbye, ny.
Medlem: Magne Bjørndal, ny.
Varamedlem: Fatuma Abdi Mohamed, ny.

Du kan lese vedtektene under menyen Dokumenter. På ISEs Info-epostlisten vil bli sendt mer informasjon om styrets arbeid samt presentasjon av nyvalgt styre.