Opplæring i iPhone for 500 kr.

ISE har ikke hatt kapasitet og økonomi til å holde kurs for våre medlemmer i 2014, men ønsker derfor å prøve ut noe nytt: En- til en-opplæring på iPhone over Skype eller fasttelefon (helst med mulighet for høytaler. Tilbudet gjelder både for nybegynnere og mer avanserte brukere. Det er Rune Breck som står for undervisningen, som kan mye om iPhone og er flink til å formidle kunnskap.

Undervisningen varer i tre klokketimer, og kan deles opp etter ønske og behov. Undervisningen har en egenandel på 500 kr. som må være betalt inn til ISE før undervisningen kan begynne. Her er det første mann til mølla-prinsippet som gjelder.

Det forutsettes følgende:

1. SIM-kortet må være plassert i iPhonen
2. Apple-ID må være registrert

Hvis du lurer på hvordan du oppretter en Apple-ID, anbefaler vi at du spør på e-postlisten Applefy@googlegroups.com . For å melde deg på denne listen, kan du sende en tom e-post til applefy+subscribe@googlegroups.com .