Endelig, NRKs valgomat tilgjengelig!

Kommunevalget nærmer seg. Tilgjengeliggjøring for synshemmede i valglokalene har blitt svært bra de siste årene hvor bokser med stemmesedler er merket med både stor skrift og punktskrift. Du kan også få assistanse under selve valgprosedyren enten av en valgfunksjonær (som har taushetsplikt) eller en person du selv peker ut.

Er du fortsatt i tvil om hva du bør stemme? NRK har hatt ute en veiledende valgomat i noen uker, men denne har vært helt utilgjengelig for brukere av skjermlesere. ISE har vært i dialog med NRKs tilgjengelighetssjef om saken.
Først la de ut en oppdatering som gjorde valgomaten tilgjengelig for brukere av iPhone og Mac. Ikke før en av de aller siste dagene i valgkampen ble det mulig å benytte valgomaten for brukere med PC og skjermleser. Nå fungerer den både med JAWS og Window-Eyes, men ikke med SuperNova.
ISE har kontaktet leverandøren av SuperNova og orientert om problemstillingen.

ISE har oppfordret NRK til fremtidige valgår om å ta hensyn til gitte standarder for utforming av nettsider fra begynnelsen av slik at valgomaten vil bli tilgjengelig fra starten av og slik at det ikke trengs mye arbeid og ressurser for å gjøre den tilgjengelig i etterkant.

NRKs tilgjengelighetssjef beklager at Valgomaten ikke har fungert for skjermlesere og de lover at de vil jobbe videre med å øke bevisstheten og kunnskapen om universell utforming.

For å gå til NRKs valgomat:
http://nrk.no/valgomat

Godt valg!