Flua på veggen i styrerommet nr. 2 - 2015

Før ISE-styret tar juleferie, ønsker jeg å oppsummere hva styret har jobbet med det siste halve året.

Tilgjengelighet

Vi har mer enn før jobbet utadrettet mot offentlige instanser om tilgjengelighet av IKT-løsninger for blinde og svaksynte. Jeg kan nevne:

 1. Kontakte DIFI vedr. tilgjengeliggjøring av førstegangs kodebrev
 2. Tilgjengeliggjøring av selvangivelsen i PDF-dokument
 3. Tilgjengeliggjøring av DNBs nettbank
 4. Sendt klage til Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) vedr. Skandiabankens utvikling av sin nettbank uten å ta hensyn til universell utforming
 5. Avventer utvikling av nettsidene til SF Kino
 6. NRKs valgomat 2015

  ISE var i dialog med NRK vedr. deres valgomat som i utgangspunktet ikke var tilgjengelig med skjermleser. Etter noe påpress fikk NRK valgomaten tilgjengelig for Window-Eyes og JAWS.

  Generalforsamling og kurs

  Vi er kommet i gang med planleggingen av ISEs generalforsamling 2016. Dagene du må holde av er lørdag 6. og søndag 7. februar 2016.
  I tillegg til generalforsamlingen, planlegger vi en del presentasjoner, workshop og kurs. Noen av mulige temaene blir: BankID, Facebook og Windows 10, selvsagt med skjermlesere og skjermforstørrere.
  Dette er foreløpig på planleggingsstadiet og endringer kan skje, så ta denne informasjon med forbehold.

  Opplæring av iPhone over telefon

  Vi minner om ISEs tilbud om 3 timers opplæring i iPhone over telefon i for 500 kr.

  ISE er på Facebook

  Du finner ISE på http://m.facebook.com/iseikt.
  Vi oppdaterer også nettsiden vår www.ise.no når det skjer noe nytt.

  Vi i ISE-styret takker alle ISE-medlemmer for deres bidrag, både for innleggene på e-postlisten, for artiklene og for tilbakemeldingene sendt til Styret.

  Da ønsker jeg, på vegne av styret, å ønske alle ISE-medlemmer en riktig god Jul og vi ser frem mot et nytt år med ISE i 2016.

  Mehmed Softic
  Leder