Invitasjon til kurs i Windows 10 m/skjermleser og Facebook

ISE-styret har valgt en arbeidsgruppe som har jobbet med å forberede et kurs som skal holdes samme helg som generalforsamlingen. Dette gjøres fordi ISE ikke har mulighet til å holde egne helgearrangementer. Innkalling til selve generalforsamlingen kommer senere. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet.

Temaene denne gangen er: ulike skjermlesere i Windows 10, Facebook på PC og på IPhone og Bank-ID. Det blir både undervisning og praktisk del, se programmet.

Om du vil delta på dette kursprogrammet, er egenandelen satt til 500 kr., dette dekker delvis leie av lokaler og lunsj for begge dagene.

Reisekostnader, på rimeligste måte, som overstiger 500 kr., kan refunderes inntil 500 kr. av ISE mot kvittering.

For å bestille lokaler og ordne andre praktiske ting, er vi avhengige av bindende påmelding. Du må melde ifra om du ønsker å delta på dette kurset innen onsdag 6. januar 2016 til Mehmed på e-post softic@online.no eller tlf.: 934 46 597.

Påmeldingen til kurset er bindende.

Ved påmelding vil vi vite følgende:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Behov for spesiell diett
  • Om du trenger overnatting (evt. overnatting dekker du selv, ca 800 kr.)
  • Om du har med førerhund
  • Hvilken workshop du vil delta i (1, 2 eller 3 - se program)
  • Om du har mulighet til å ha med egen bærbar PC?
  • Om du bruker iPhone

Program

Lørdag 6. februar 2016:
Kl. 11.00 Orientering om Windows 10
Kl. 11.30 Orientering om Windows 10 og Window-Eyes
Kl. 11.50 Orientering om Windows 10 og SuperNova
Kl. 12.10 Orientering om Windows 10 og JAWS
Kl. 12.30 Åpent for spørsmål Kl. 13.00 Lunsj Kl. 14.00 Praktisk del der man har mulighet til å personlig prøve ut Windows 10 med de nevnte skjermleserne.
Kl. 16.00 Pause
Kl. 16.30 Orientering om BankID v/Mehmed Softic
Kl. 17.00 Programmet for lørdag avsluttes. Pause til 18.30.
Kl. 18.30 Middag
Sosialt samvær

Søndag 7. februar 2016:
Kl. 10.00 ISEs generalforsamling 2016
Kl. 11.30 Facebook på PC/skjermleser, Facebook på iPhone og Facebook på mobil.
Kl. 12.30 Åpent for spørsmål
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 - 16.30 Workshops:
1. Facebook og PC (m/skjermleser)
2. Facebook på iPhone (m/VoiceOver og tale)
3. Facebook på iPhone (for svaksynte)