ISEs Generalforsamling 2016

ISE avholdt sin generalforsamling søndag 7. februar 2016, kl. 11:00 - 12:30.
Denne gangen møttes vi sentralt i hovedstaden, nemlig på Smarthotel Oslo.
Samme helg, 6. og 7. februar arrangerte ISE seminar og workshop om Windows 10 og ulike skjermlesere samt kurs i Facebook for PC og for iPhone. Det vil bli publisert egne ISEtten-artikler om det.

Navneoppropet viste at 16 stemmeberettigete og 3 andre var til stede på Generalforsamlingen.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent.
Styret foreslo å øke medlemskontingenten for 2017 til 250 kr.
Videre foreslo styret å innføre støttemedlemskap for enkeltpersoner og firmamedlemskap.
Kontingenten for støttemedlemmer for 2017, styrets forslag: Kr 250,- for personlige medlemmer, og kr 1000,- for firmamedlemmer.
Alle forslag ble enstemmig godkjent.

Det ble enstemmig vedtatt følgende endringer av vedtektene:
Paragraf 3: «Bedrifter eller ikke-synshemmede enkeltpersoner som ønsker å støtte ISE økonomisk eller på annen måte, kan innvilges støttemedlemskap.
Paragraf 6 i ISEs vedtekter: begrepet varasekretær erstattes med styremedlem.
Vedtektene blir oppdatert og tilgjengelig på www.ise.no når protokollen fra Generalforsamlingen blir godkjent og offentliggjort.

Det ble avholdt valg.

Valgene fikk følgende utfall:

ISEs styre:
Leder: Mehmed Softic, 1 år, gjenvalgt.
Nestleder: hege Norset Blichfeldt,2 år, ny.
Sekretær: Lise Bakkan, 2 år, ny.
Kasserer: Egil Berggren, 1 år, ikke på valg.
Styremedlem: Hans Anton Ålien, 1 år, ikke på valg.
1. varamedlem: Steinar Stjerna, 1 år, ny.
2. varamedlem: Anne Marthe Westgaard, 1 år, ny.

Valgnemnd, alle for 1 år:
Leder: Berit Lunde.
Medlemmer: Magnar Høgalmen og Magne Bjørndal.
Varamedlem: Tormod Prytz.

Revisor: Dagfinn Sæther, gjenvalgt.
Vararevisor: Birger Kjelbye, gjenvalgt.

Redaksjonskomite for ISEs medlemsblad ISEtten:
leder: Magne Bjørndal.
Medlemmer: Birger Kjelbye og Fatuma Abdi Mohamed.

Både protokollen og vedtektene vil du finne under menyen Dokumenter. På ISEs Info-epostlisten vil det bli sendt mer informasjon om styrets arbeid samt presentasjon av nyvalgt styre.