Innkalling til iSEs generalforsamling 2017

Dato: Søndag 5. februar 2017
Sted: Møtesenter Sjøsiden, Oslo S

Du innkalles med dette til ISEs Generalforsamling 2017. Bare medlemmer av ISE som har betalt medlemskontingent for 2017 har stemmerett (se egen melding med info om kontingent, husk betalingsfrist 25. januar 2017). Andre interesserte kan også delta. Selve Generalforsamlingen starter kl. 12:00. Det blir servering av lunsj kl 14:00 i etterkant av Generalforsamlingen.

Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 27. januar 2017. Saksdokumentene til Generalforsamling vil bli sendt 1 uke før møtet.

For mer informasjon kan du kontakte Mehmed Softic på tlf. 93 44 65 97 (helst etter kl 16:00) eller e-post post@ise.no.

Nedenfor følger en liste med hvem som sitter i styret i dag og om de er på valg eller ikke.

ISEs styre:
Leder: Mehmed Softic, på valg.
Nestleder: Hege Norset Blichfeldt, ikke på valg.
Sekretær: Lise Bakkan, ikke på valg.
Kasserer: Egil Berggren, på valg.
Styremedlem: Hans Anton Ålien, på valg.
1. varamedlem: Steinar Stjerna, på valg.
2. varamedlem: Anne Marthe Westgaard, på valg.

Leder og varamedlemmer velges hvert år, mens nestleder, kasserer og styremedlem velges annethvert år.

Vel møtt!

For styre
Mehmed Softic, leder