Flua på veggen i styrerommet

Nå har styreperioden kommet godt i gang og vi ønsker å oppdatere deg på hva som skjer i styrets arbeid.
I år har vi hatt 3 styremøter etter Generalforsamlingen. Før sommeren var det vanskelig å finne møtetidspunkter som passet for alle, men nå er vi i gang!

Først ønsker vi å komme med en oppfordring til alle medlemmer: Det har vært innkreving av medlemskontingent og vi ser nå at medlemstallet har sunket til under 100 medlemmer. Dette ser vi på som alvorlig og vi blir nødt til å stille spørsmålstegn ved om ISE har livets rett, nå 23 år etter at organisasjonen ble stiftet. Samtidig vet vi at ISE betyr mye for de fleste av våre medlemmer, men vi ser oss nødt til å oppfordre deg som medlem til å gjøre en innsats. Vet du om personer som kan tenkes å ville bli medlem i ISE? Da ville vi sette svært stor pris på om du oppfordrer de til å bli medlem! Medlemskontingenten er pt. på 250 kr. og som medlem får du bli med på ISEs e-postliste, du får tilsendt noen faglige artikler og ikke minst støtter du et viktig arbeid styret jobber med for å sikre tilgjengelighet f.eks. på nettsteder og i nettbanker.

I år har styret jobbet med flere saker, dette i tillegg til vanlige oppgaver. Vi vil skrive detaljert om dette i årsmeldingen. Her nevner vi noen av sakene: Bytte av bank, purring på ikke-betalt kontingent og tilgjengelighetssaker.

vi er også kommet i gang med planlegging av Generalforsamling, vedtektsendringer og seminar i forbindelse med GF.

Purring på betaling av medlemskontingent.
Ca. 30 medlemmer har ikke betalt kontingent og styret har sendt siste purring i september. De som ikke betaler, blir strøket fra medlemsregisteret. Derfor er det siste sjanse til deg som ikke har betalt, men som vil støtte ISE, til å betale kontingenten.

Tilgjengelighet
I år har styret jobbet med klagen vår angående manglende tilgjengelighet i Skandiabankens nett bank. ISE sendte tidligere klage til LDO og den er fortsatt ikke ferdigbehandlet. Siste nytt er at Skandiabanken har svart til LDO at de har rettet det meste av det som ble påpekt fra oss i ISE. Da vi fortsatt mener at flere funksjoner i nettbanken ikke er universelt utformet og tilgjengelig for synshemmede, bestemte LDO til å innhente uttalelse fra DIFI med frist innen 07. oktober. ISE-styret vil holde dere oppdatert om saken. Uansett utfallet av denne saken, mener vi fra styret at det har vært nyttig arbeid, Skandiabanken har gjort en del forbedringer (viser til tidligere melding) og tilgjengelighet er satt på dagsorden.

Ønsker du at ISE skal skrive om aktuelle tema
Har du et emne innen IKT du ønsker å lære mer om? Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt og kom med ditt ønske. Vi vil da gjøre vårt beste for å skrive om det du ønsker å vite mer om så sant vi kan finne kompetanse på området. Om du har et ønske, kan du sende en e-post til Lise Bakkan på post@lisba.net eller på tlf. 482 39 633.

IPhone-opplæring – også mulighet for runde nr. 2
Vi er så heldige å nyte godt av et samarbeid med Rune Breck som gir
opplæring i bruk av iPhone over telefon. Rune er selv synshemmet og har
svært god kompetanse innen bruk av iPhone. Han er også utdannet lærer og du
er derfor sikret en pedagogisk tilnærming. Du betaler 500 kr. og får da tre
timers opplæring over telefon. Nå åpner vi også opp for at du som allerede
har hatt én runde med opplæring kan ta fatt på en ny runde for å ytterligere
kunne heve ditt kompetansenivå. Egenandelen er fremdeles 500 kr. også for
runde nr. 2. Om du er interessert i iPhone-opplæring, enten det er første
eller andre omgang, kan du sende e-post til post@ise.no eller ringe til
leder Mehmed på tlf. 934 46 597.