ISEtten-artikkel: Søk og erstatt - spesialtegn

Søk og erstatt - spesialtegn

Skrevet av Lise Bakkan

I denne artikkelen vil jeg se nærmere på «Søk og erstatt»-funksjonen i Microsoft Word. Funksjonene skal være tilgjengelig fra Word 2003 og frem til dagens versjon (2016).

Mange tror at «Søk og erstatt»-funksjonen kun innebærer ord og tall, men mulighetene er mange flere. Du kan f.eks. søke på avsnittsmerker, tabuleringstegn og tall (som ikke angis med spesifikke siffer).

I det følgende kommer jeg med eksempler på konkret bruk av erstatning av tabulatortegn, avsnittsmerke og tall. Eksemplene er hentet fra min egen hverdag. Til sist lister jeg opp alle spesialtegn det er mulig å søke på.