ISE er en organisasjon for synshemmede som har interesse av datatekniske hjelpemidler, alt fra skjermlesere, forstørrelsesprogrammer, talesyntese, leselister, funksjoner i Windows, Word, Excel, Internet Explorer og andre programmer.

Styr PC-en med stemmen

Mange har ventet lenge på et norsk talegjenkjenningsprodukt. Ventetiden er nå over! Den 15. oktober er VOMOTE klar for salg. Med VOMOTE kan du styre PCen med norske talekommandoer. Du kan blant annet:

  • Bruke Microsoft Office programmer (formatere tekst, legge inn formler, vise lysbildefremvisning, ...)
  • Starte og avslutte programmer
  • Flytte musepekeren, klikke, dobbeltklikke, høyreklikke, ...
  • Stave og snakke tastetrykk (a—å, Alt+F4, kontroll F8, ...)
  • Gå rett til favoritter (uansett hvilket program du står i)

Infoskriv til medlemmer

Kjære medlem,

Du får dette brevet fordi du er medlem i Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere (ISE).

Vi anmoder deg om at du kontakter oss dersom du har endret postadresse eller telefonnummer de siste to årene. Dette for å kunne holde medlemsregisteret oppdatert.

Send i så fall en e-post til: post@ise.no eller ring til Lise Bakkan på tlf. 482 39 633.

I dette skrivet kan du lese om følgende:

  • ISEs e-postliste
  • Medlemsbladet ISEtten
  • Brukerringen
  • Kurs i bruk av internett
  • ISE har fått nye nettsider

Tilgjengelighet for blinde og svaksynte på Tanum Lydbokklubbs nettsider

Brev til Tanum Lydbokklubb datert 7. desember 2009

Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere (ISE) er en organisasjon for og av blinde og svaksynte databrukere. Gjennom et blindeskriftsdisplay, syntetisk tale og forstørrelsesprogram får blinde og svaksynte nyttegjøre seg av vanlige programmer som tekstbehandlere, regneark og nettlesere.

ISE har blitt kontaktet av flere medlemmer som har vansker med å bruke nettsidene på www.tanumlydbok.no. [node:read-more:link]

Bruk av GPS av Tor Ulland

Nedenfor følger en artikkel skrevet av Tor Ullan som ble publisert i ISEs medlemsblad, ISEtten nr. 1 - 2009. Du kan lese mer om teknisk utstyr som brukes av synshemmede i ISEtten. ISEtten er kun forbeholdt ISEs medlemmer.

Bruk av GPS (Global Positioning System) bør inngå som en naturlig del av mobilitetsopplæring, på lik linje med opplæringstilbud i bruk av hvit stokk, ledsagerteknikker eller bruk av kikkert eller digitalt kamera.
GPS er et minst like aktuelt hjelpemiddel for svaksynte som for blinde. [node:read-more:link]

ISE har fått ny nettside

I løpet av våren og tidlig på høsten dette året, har styret i ISE arbeidet med å få på plass en ny nettside. Hovedfokuset har vært å holde på en godt tilgjengelig nettside for blinde og svaksynte samtidig som den er tidsriktig visuelt og teknologisk. Nettsiden er laget av Magnus Kroken som selv er svaksynt.

Et annet fokus har vært å lage siden mer brukervennlig for styret på den måten at tidligere protokoller og utgivelser av ISEtten lagres på en intern side. Dette er ikke synlig uten at man logger seg inn. [node:read-more:link]

Løsning på capchaproblemer for Firefox-brukere

Har noen opplevd å bli stoppa på internett fordi dere ikke kunne lese tallene og bokstavene i CAPTCHA-feltet, eller ikke skjønte hva slags tall som ble lest opp i lyd-CAPTCHAEN? Vel, her er løsninga: WebVisum - En liten applikasjon som legger tallene og bokstavene fra en CAPTCHA på utklippstavla, og du kan trykke ctrl+v og deretter fortsette med det du drev med. For å bruke denne underbare applikasjonen trenger du: FireFox 3 (eller høyere) for Windows. [node:read-more:link]

Om aksenttegn, apostrofer og anførselstegn

Otto Prytz forklarer om aksenttegn, apostrofer og aksenter, hva de brukes til og hvordan de skrives på tastaturet. [node:read-more:link]

Bli ISE-ambassadør

Vi i ISEs styre jobber hardt i retning av vårt hovedmål - å gjøre informasjonssamfunnet tilgjengelig for synshemmede. Målet kan synes uoppnåelig og pretensiøst, og mangel på respons på framstøt vi i ISE gjør, kan få noen hver til å miste motet iblant. Likevel - vi oppnår resultater innimellom. Det gir oss inspirasjon til å fortsette vårt arbeid.

Vi er mer enn 170 stykker nå, og blir stadig flere. Hvem av dere har konkrete saker dere ønsker at ISE skal jobbe med? (Nå var det minst femti stykker som svarte "Jeg!"- FLOTT!). [node:read-more:link]

Sider

Abonner på Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere RSS