ISE er en organisasjon for synshemmede som har interesse av datatekniske hjelpemidler, alt fra skjermlesere, forstørrelsesprogrammer, talesyntese, leselister, funksjoner i Windows, Word, Excel, Internet Explorer og andre programmer.

ISEs Generalforsamling 21. februar 2015

ISE avholdt sin generalforsamling lørdag 21. februar 2015, kl. 14:00 - 15:35.
Denne gangen tok mange ISE-medlemmer turen til byen mellom de syv fjell. Vi møttes i Bergen, i Rasmus Meyers Allé 5.
Navnoppropet viste at 13 stemmeberettigede medlemmer og to andre var til stede.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent. Medlemskontingenten ble stående uendret på kr. 200 for 2016.

Det ble vedtatt endringer av paragraf 7 i ISEs vedtekter og det ble avholdt valg.
Samtlige valg var enstemmige.
Valgene fikk følgende utfall:

Seminar og workshop om iPhone

I dag arrangerte ISE et seminar og workshop om iPhone. Der ble det innledet med en times innlegg om generell bruk av iPhone av Birger Kjelbye og deretter 15 min. med orientering om hvordan blinde kan bruke iPhone av Steinar Stjerna. Deretter ble gruppen delt i to med blinde i en gruppe og svaksynte i en annen gruppe. Det viste seg at gruppen for blinde med fordel kunne vært delt i to.

Lagring i skyen

(Skrevet av: Birger B. Kjelbye)

Når jeg sier Dropbox, vil de fleste nikke gjenkjennende. Det er fordi dette var den første virkelige skytjenesten som tok skikkelig av. Det fantes noen løsninger for pc og mac for noen år siden som het x-drive, men dette var en relativt tungvint måte å lagre på. Og det kostet ganske mye penger også.

Hva har ISE drevet med første halvdel av 2014?

Selv om ISE straks går inn i en sommerdvale har vi siden siste oppdatering fått gjennomslag for to saker vi har jobbet med.

Hjelpemiddelutstilling lørdag 15. februar 2014

Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere (ISE) har gleden av å invitere deg til en hjelpemiddelutstilling hvor det nyeste av datatekniske hjelpemidler blir vist fra flere av hjelpemiddelleverandørene i Norge. Her kan du få se og prøve hjelpemidlene.

Sted: Statped Sør-Øst (tidligere kjent som Huseby kompetansesenter), bygg A, Gamle Hovsetervei 3, Oslo
Tid: Lørdag 15. februar 2014 kl. 12.00-14.00

Ved spørsmål eller andre henvendelser kan du ta kontakt med Synnøve Nordeng på tlf.: 915 27 087.

Månedens tips - PrintScreen og TeamViewer

Som synshemmet kan man komme opp i situasjoner der det er behov for å få forklart skjermbilder. Dette er mulig med noen enkle tastetrykk på tastaturet, og du kan sende bilder av hele skjermen eller kun det aktive programmet til en f.eks. på e-post.

Månedens tips - Skype

Skype er et gratis dataprogram som kan brukes til å samtale via internett,
med tekst, tale og/eller video. Du kan f.eks. "ringe" helt gratis og snakke med andre Skype-brukere, hvis du
har mikrofon og høyttaler på maskinen din (hodetelefon med mikrofon
anbefales). Samtalen er gratis uansett hvor i verden en befinner seg, eneste
forutsetning er da internett tilgang.

Du kan også kjøpe en kreditt for å ha mulighet til å ringe til
fast-telefoner og mobiltelefoner.
Les mer på www.skype.com/no/ eller last ned og installér programmet for
Windows fra følgende lenke:

Månedens tips - Forstørrelsesprogram i Windows

Mange tror at man er prisgitt forstørrelsesprogrammene ZoomText eller Supernova, men visste du at Windows har et innebygget forstørrelsesprogram som kan dekke manges behov?

Forstørrelsesprogrammet starter du ved å holde nede Windows-tasten og trykke på +. Når forstørrelsen er aktivert, øker du forstørrelsen med Windows-tast og + og reduserer forstørrelsen med Windows-tast og -.

Du har i Windows 7 tre ulike måter å forstørre på:

  ISEtten nr. 1 - 2013

  ISEs medlemsblad kom ut med første nummer i februar. ISEtten får du tilsendt som medlems av ISE. Her finner du innholdsfortegnelsen:

  Redaktøren har ordet
  Presentasjon av ISEs styre
  Flua på veggen i styrerommet
  Kurs i bruk av Apple-produkter
  App som anbefaler apper for synshemmede
  App til smarttelefoner - Omoby
  Nettbank med skjermleser - Den Norske Bank (DNB)
  IP-telefoni og hvorfor
  Menyene i Microsoft Word 2010
  Windows-knappen og startmenyen i Windows 7
  Informasjon om ISEs tilbud
  Redaksjonsrute

  Generalforsamling 27. januar 2013

  ISE avholdt sin 19. generalforsamling søndag 27. januar 2013. Det var i alt 12 stemmeberettigede til stede. Vanlige saker som årsmelding, regnskap og budsjett ble behandlet. Medlemskontingenten ble stående uendret på kr. 200,-.

  Valget fikk følgende utfall:

  ISEs styre
  Leder: Lise Bakkan, gjenvalgt for ett år
  Nestleder: Synnøve Nordeng, gjensittende
  Kasserer: Egil Berggren, gjenvalgt for to år
  Sekretær: Berit Lunde, gjensittende
  Varasekretær: Hans Anton Ålien, ny for to år
  1. vara: Mehmed Softic, ny for ett år
  2. vara: Anne Gerd Fredheim, ny for ett år

  Revisor

  Sider

  Abonner på Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere RSS